Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 30 березня 2023 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Міжнародні стандарти незалежності суддів Друкувати

Загальна декларація прав людини (Стаття 10)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Стаття 6)

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (Стаття 14)

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя

Основні принципи незалежності судових органів 

Європейська хартія про закон “Про статус суддів”

Пояснювальна записка до Європейської хартії про закон “Про статус суддів”

Загальна (універсальна) хартія судді 

Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA)

Висновок №1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету Міністрів ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів

Бангалорські принципи діяльності судді 

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки

Висновок №16 (2013) Консультативної ради європейських суддів для Комітету Міністрів ради Європи про відносини між суддями та адвокатами

Висновок №3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності

Висновок №7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання "Правосуддя та суспільство"

Висновок №17 (2014) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади