Вищий господарський суд України
Доповідь керівника апарату Вищого господарського суду України Івченка А.М. на загальних зборах працівників апарату "Про результати атестації державних службовців апарату Вищого господарського суду України 15.04.2008
Шановні колеги! Вітаю Вас на загальних зборах працівників апарату Вищого господарського суду України. На зборах присутні працівники апарату суду, заступник голови атестаційної комісії Невдашенко Любов Петрівна. На загальні збори запрошені представники засобів масової інформації. Порядок денний зборів - обговорення результатів атестації державних службовців апарату Вищого господарського суду України. Атестація державних службовців апарату Вищого господарського суду України проводилася на виконання листа Головдержслужби України від 30.07.2007 № 108/41/22-07 згідно з Наказом Вищого господарського суду України від 17.08.2007 № 25, яким затверджено склад атестаційної комісії та встановлено порядок проведення атестації. На час проведення атестації чисельність державних службовців суду складала 257 осіб. З них підлягало атестації 167. Не підлягали атестації 90 працівників апарату суду з підстав, визначених законодавством, зокрема, це державні службовці, що перебували на займаній посаді менше одного року; працівники, які перебували у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною; працівники, призначені на посаду на визначений термін; вагітні жінки. Результати атестації такі. Відповідають займаним посадам - 160 працівників апарату. Відповідають займаним посадам за умови - 7 осіб. За результатами атестації, враховуючи рекомендації атестаційної комісії, наказом Вищого господарського суду України від 25.03.2008 № 188-к встановлено відповідні заохочення та стягнення. Зокрема, проведено просування по службі - 6 осіб; встановлено більший розмір надбавки - 1 особі; присвоєно вищі ранги - 8 особам; а також зменшено розмір надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи - 7 особам. З семи працівників, яких атестовано за умови - 6 керівників структурних підрозділів. До таких умов атестаційна комісія віднесла наступні: поліпшення виконання посадових обов'язків; проявлення більшої ініціативи в роботі; підвищення кваліфікації; дотримання внутрішнього трудового розпорядку; покращення етики поведінки державного службовця. Зауважу, що остання атестація була більш ґрунтовною та тривалою у часі. Відбулося 10 засідань атестаційної комісії. На перше засідання комісії були запрошені керівники всіх структурних підрозділів апарату суду. На цьому засіданні було роз'яснено порядок проведення атестації та вимоги до оформлення документів кожним структурним підрозділом і окремим працівником, що підлягав атестації. Підвищено вимоги щодо складання характеристик на державних службовців. Характеристика на працівника складалася його безпосереднім керівником та підлягала затвердженню керівником вищого рівня. Кожним державним службовцем подавалася інформація із зазначенням питань, які вирішуються ним в межах функціональних обов'язків, а керівником - також звіт про виконану структурним підрозділом роботу. На кожного працівника складалися довідки про наявність чи відсутність скарг щодо дотримання ним строків виготовлення, відправлення процесуальних документів та строків реагування на скарги та звернення. Крім того, керівники структурних підрозділів подавали Голові атестаційної комісії подання з пропозицією "атестувати", "не атестувати" чи "атестувати за умови" відповідного державного службовця. Також керівниками структурних підрозділів подавалися копії протоколів підсумкових та оперативних нарад. Використовуючи досвід цієї атестації, звертаю увагу всіх керівників структурних підрозділів апарату суду на те, що кожен керівник структурного підрозділу несе підвищену відповідальність. Це відповідальність керівника: за виконання своїх функціональних обов'язків та відповідальність за роботу підлеглих працівників. Для удосконалення організації роботи апарату суду, ефективної та гармонійної роботи кожного працівника, розроблено проект Правил поведінки працівника апарату суду. З цим проектом ознайомлено керівників структурних підрозділів, які в свою чергу мають обговорити його на службових нарадах з працівниками підрозділу, підготувати пропозиції та подати керівнику апарату для доповіді на президії Вищого господарського суду України та затвердження. Правила поведінки містять п'ять основних вимог. Це зокрема: 1. Дотримання етики поведінки державного службовця. 2. Дотримання обмежень і заборон, пов'язаних із перебуванням на державній службі. 3. Дотримання трудової дисципліни. 4. Належне виконання функціональних обов'язків. 5. Дотримання виконавської дисципліни. Для належного виконання функціональних обов'язків кожному працівнику необхідно не тільки знати, але й чітко виконувати вимоги посадової інструкції та положення про структурний підрозділ. Щоб досягти дотримання працівниками виконавської дисципліни, керівнику підрозділу, необхідно більш повно сформулювати завдання та контролювати його виконання. Крім того, керівники структурних підрозділів постійно мають надавати методичну допомогу підлеглим працівникам з питань, що виникають в процесі службової діяльності, зокрема, ознайомлювати їх з відповідними нормативно-правовими актами, а також внутрішніми документами, що регулюють діяльність структурних підрозділів апарату Вищого господарського суду України. Особливої уваги заслуговує питання трудової дисципліни працівників апарату Вищого господарського суду України. Це питання неодноразово було предметом обговорення на нарадах Вищого господарського суду України. Отже, для покращення трудової дисципліни працівників апарату Вищого господарського суду України керівникам структурних підрозділів слід вести журнал обліку робочого часу та журнал обліку службових відряджень працівників відповідних підрозділів. Виконання правил поведінки працівника апарату суду є запорукою успішної роботи кожного працівника апарату. На цьому я завершую свою доповідь. У Вас є запитання. Пропозиції. Дякую за увагу!