Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 2 липня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Новини
Новий судоустрiй повинен стати перемогою Конституцiї, а не тiєї чи iншої гiлки влади 20.06.2001

стверджує Голова Вищого арбiтражного суду України Пiсля повернення з канiкулярних вiдпусток народних депутатiв полiтичне життя в державi, як завжди, швидко набрало обертiв. Хотiлося б знати напевне, що шоста сесiя Верховної Ради стане вирiшальною для реформування судоустрою в державi та настане час, коли з полегшенням можна буде усвiдомити, що Конституцiя України перемогла. Вже майже п'ять рокiв сплинуло, як Конституцiєю України визначено, що окрiм Верховного Суду в Українi будуть дiяти й iншi вищi судовi органи - вищi суди. З цим треба рахуватися i вбачати в цьому вагоме посилення судової влади, яке надасть можливiсть не розпорошувати сили одного вищого судового органу на всi проблеми правосуддя у державi, а зосередитися на конкретнiй судовiй юрисдикцiї, за яку вiдповiдатиме конкретний вищий суд, i бiльш квалiфiковано здiйснювати його: спецiалiзацiя завжди була супутницею професiоналiзму. Утворення системи судiв загальної юрисдикцiї за принципом спецiалiзацiї є прогресивною формою органiзацiї дiяльностi судової влади. Вона може не влаштовувати тiльки прихильникiв командно-адмiнiстративної...

Детальніше »
Вищi спецiалiзованi суди як Конституцiйна гарантiя демократизацiї 20.06.2001

Д. ПРИТИКА Голова Вищого арбiтражного суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Процес "оксамитової" боротьби за владу є виснажливим та довготривалим, таким, що завжди грунтується на протилежних поглядах полiтикiв, прагненнях i уподобаннях державних дiячiв та провiдних фахiвцiв, котрi, як правило, для досягнення своєї мети намагаються знайти пiдтримку в наукових колах. За наведених обставин iнтерес справи стає заручником амбiцiй та похибок. На жаль, це спiткало i головний закон про судову владу - закон про судоустрiй. Незважаючи, що текст проекту даного закону в цiлому вiдпрацьований Комiтетом з питань правової реформи на високому технiко-юридичному рiвнi, все ж таки, на мою думку, вiн має недолiки принципового характеру, якi необхiдно виправити в процесi його доопрацювання. Здається, настав час вiдверто визнати, що необхiднiсть демократичного реформування системи судiв України, як того вимагає Конституцiя, фактично використовується для згортання саме процесу демократизацiї судової влади та створення правового пiдгрунтя її надмiрної централiзацiї в одному органi...

Детальніше »
Cемiнар-нарада Протидiя правопорушенням в економiчнiй сферi 15.06.2001

У груднi 1998 року у примiщеннi арбiтражного суду Харкiвської областi вiдбувся семiнар-нарада"Протидiя правопорушенням в економiчнiй сферi: арбiтражнi суди - стан органiзацiйної дiяльностi та кадрове забезпечення". У доповiдi голови Вищого арбiтражного суду України Д.Притики та виступi голови Харкiвської облдержадмiнiстрацiї О.Дьомiна було зазначено про необхiднiсть подальшого вдосконалення органiзацiйних заходiв i полiпшення кадрової полiтики у формуваннi суддiвського корпусу, що пiдвищить якiсть арбiтражного судочинства i сприятиме здiйсненню комплексних програм, спрямованих на викоренення правопорушень у економiчнiй сферi.

Судово-правова реформа 15.06.2001

Триває дискусiя iз шляхiв проведення судово-правової реформи в України. У груднi 1998 роцi в Харковi проходило засiдання круглого столу з питань судово-правової реформи. Центральним i найскладнiшим питанням даної реформи є структурування судової системи та органiзацiйне вiдокремлення судової влади вiд виконавчої. Тривалiсть дискусiй обумовлюється небажанням переважно фахiвцiв Верховного суду України визнати конституцiйнiсть вимог щодо видiлення в системi судiв загальної юрисдикцiї спецiальної юрисдикцiї, яка має здiйснюватися суто спецiалiзованими судами, а також запереченнями фахiвцiв Мiнiстерства юстицiї України проти створення пiдпорядкованих судовiй владi органiв, якi забезпечували б належнi умови для функцiонування судiв i дiяльностi суддiв. Учасниками круглого столу прийнятi рекомендацiї з питань судово-правової реформи в Українi та її органiзацiйно-кадрових аспектiв.

Ровесники Незалежності 09.06.2001

Газета “Дзеркало тижня” №22 від 9.06.2001 р. Д.Притика, Голова Вищого арбітражного суду України. Ровесники Незалежності Останнє 10-річчя щойно минулого тисячоліття, видалось не просто щедрим на перебіг подій у нашій країні, воно стало визначальним у закладенні підвалин новітньої історії нової держави світу - нашої з вами Батьківщини. Системі арбітражних судів випало стати ровесниками незалежності України і разом з нею пройти весь шлях глибинних трансформацій суспільних, політичних, державних, економічних та правових інституцій. 10 років - це достатній термін для того, щоб проаналізувати нагромаджений досвід, усвідомити ретроспективу, виділити основні етапи діяльності. Арбітражні суди постали на фундаменті, закладеному органами державного арбітражу, і збагачені досвідом багатьох поколінь арбітрів. Вони викристалізувалися сьогодні у спеціалізовану судову систему, яка забезпечує не лише захист економічних інтересів кожного господарюючого суб'єкта та народного господарства в цілому, а й активно впливає на формування нових економічних відносин у державі. За роки існування...

Детальніше »
У Харкові продовжує роботу науково-практична конференція "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" 24.04.2001

У Харкові на базі Харківського апеляційного господарського суду України продовжує роботу науково-практична конференція на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України", яку проводить Вищий господарський суд України.

У рамках запланованих заходів 24 квітня відбулася робота в трьох тематичних секціях, зокрема під керівництвом Анатолія Осетинського - заступника Голови Вищого господарського суду України, Володимира Погребняка - судді Вищого господарського суду України, члена Ради суддів господарських судів України, члена Ради суддів України та Василя Кухара - голови Харківського апеляційного господарсько суду учасники конференції розглянули актуальні питання доступу до правосуддя.

Роль апарату в організації роботи суду учасники конференції мали змогу обговорити під керівництвом Ірини Галівець - керівника апарату Вищого господарського суду України, Максима Нарольського - начальника управління організаційної роботи  Вищого господарського суду України та Олени Ковальової - керівника апарату Харківського апеляційного господарського...

Детальніше »
У Харкові розпочала роботу науково-практична конференція "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" 23.04.2001

23 квітня 2013 року в приміщенні Харківського апеляційного господарського суду розпочала роботу науково-практична конференція на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України", яку проводить Вищий господарський суд України.

Відкрив конференцію Голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков, зазначивши своєчасність заходу у розрізі тих трансформацій, які відбулися з часу прийняття Закону України "Про судоустрій і статус суддів", висловив сподівання, що плідна співпраця Вищого господарського суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, представників Ради суддів України та Ради суддів господарських судів України, голів, заступників голів, керівників апаратів господарських судів України та широкого загалу вчених та науковців, які опікуються питаннями організації роботи та адміністрування в судах, матимуть змогу дати належну оцінку досягненням в організації роботи та адміністрування в господарських судах України.

Віктор Татьков зазначив,...

Детальніше »
Недійсні платіжні реквізити 09.01.1992

Платiжнi реквізити для перерахування судового збору за подання касаційних скарг та видачу документів Вищим господарським

судом України

 

Отримувач коштів:         УДКСУ у Печерському районі м.Києва, 22030104 Код отримувача (код за ЄДРПОУ):         38004897 Рахунок отримувача:         31211254700007 Банк отримувача:         ГУ ДКСУ у м. Києві Код банку отримувача:         820019 Призначення платежу:  

 

 

22030104 "Судовий збір Вищий господарський суд України, 070", символ звітності 254.

За подання касаційної скарги на постанову (ухвалу)

__________________________ апеляційного господарського суду

(зазначити найменування суду)

від ________________ у справі _____________________________.

(зазначити дату) (зазначити номер справи)

 

Див. Постанову пленуму Вищого господарського...

Детальніше »