Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 7 квітня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
За підсумками «круглого столу» щодо практики вирішення спорів, які виникають з корпоративних відносин 14.12.2011 Друкувати

 

14 грудня ц. р. за ініціативи та організації першої судової палати Вищого господарського суду України відбувся "круглий стіл" щодо практики вирішення спорів, які виникають з корпоративних відносин.

     У Вищому господарському суді України корпоративні спори розглядають 18 суддів, 12 з яких працюють у складі першої судової палати Вищого господарського суду України, що відповідальна за вивчення і узагальнення  судової практики у спорах про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав.

     Даний "круглий стіл" пройшов під головуванням судді, секретаря першої судової палати Вищого господарського суду України Кота Олександра Васильовича та за участю суддів першої судової палати - Шевчук Світлани Ростиславівни, Євсікова Олексія Олександровича та Самусенко Світлани Сергіївни.

Ініціатори «круглого столу» звернули увагу присутніх, що вітчизняний корпоративний сектор характеризується значною кількістю корпоративних конфліктів, які завдають шкоди не лише їх учасникам, а й інвестиційному іміджу держави в цілому.

Аналізуючи стан нормативного забезпечення корпоративних відносин в Україні, доповідачі одностайно констатували, що вітчизняне законодавство все ще недостатньо регулює питання створення та діяльності цих суб'єктів на відміну від законодавства провідних країн світу. Законодавча неврегульованість, недосконалість формулювань положень нормативно-правових актів, наявність колізій у зазначеній сфері призводять до неоднакового тлумачення та застосування судами корпоративного законодавства. В результаті - численні помилки при розгляді господарськими судами корпоративних спорів, висока питома вага скасованих та змінених судових рішень, що викликає потребу у напрацюванні єдиної судової практики.

На глибоке переконання секретаря першої судової палати Олександра Кота, необхідною умовою для діяльності господарських товариств є забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, які пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств. Він також звернув увагу присутніх, що ця сфера правового регулювання є пріоритетною як у законодавствах зарубіжних країн, так і на міждержавному рівні. Зокрема, на думку Європейської Комісії, право товариств "можна вважати фундаментом усієї ринкової економіки".

         У своїх виступах судді також навели статистичні дані розгляду місцевими господарськими судами України та Вищим господарським судом України, які демонструють тенденцію до зменшення кількості справ зазначеної категорії.

         Серед найбільш поширених категорій корпоративних спорів організатори заходу виділили: спори щодо оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління; спори щодо оскарження рішення правління товариства та наглядової ради; спори щодо виділення частки статутного капіталу; спори про визнання недійсним статуту; спори щодо виплати дивідендів; спори про надання інформації щодо діяльності товариства; спори про внесення змін в установчі документи; спори щодо правовідносин товариства з реєстратором власників іменних цінних паперів.

         Таким чином, дотримання господарськими судами матеріального та процесуального законодавства при вирішенні корпоративних спорів є визначальним для досягнення мети правосуддя щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів осіб.

         Учасники «круглого столу» - представники засобів масової інформації,  науковці та студенти юридичних факультетів, висловили одностайне побажання провести низку подібних заходів із заглибленням в дану проблематику, метою яких також було б насадження правової культури населенню, в т. ч. через засоби масової інформації. 

Див. фото

 

      Головний консультант   Відділу міжнародно-правового співробітництва   та зв'язків зі ЗМІ                                                  Людмила ОЛІЙНИК

 

 

« Повернутись до всіх матеріалів групи