Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 19 вересня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Судово-правова реформа 15.06.2001 Друкувати

Триває дискусiя iз шляхiв проведення судово-правової реформи в України. У груднi 1998 роцi в Харковi проходило засiдання круглого столу з питань судово-правової реформи. Центральним i найскладнiшим питанням даної реформи є структурування судової системи та органiзацiйне вiдокремлення судової влади вiд виконавчої. Тривалiсть дискусiй обумовлюється небажанням переважно фахiвцiв Верховного суду України визнати конституцiйнiсть вимог щодо видiлення в системi судiв загальної юрисдикцiї спецiальної юрисдикцiї, яка має здiйснюватися суто спецiалiзованими судами, а також запереченнями фахiвцiв Мiнiстерства юстицiї України проти створення пiдпорядкованих судовiй владi органiв, якi забезпечували б належнi умови для функцiонування судiв i дiяльностi суддiв. Учасниками круглого столу прийнятi рекомендацiї з питань судово-правової реформи в Українi та її органiзацiйно-кадрових аспектiв.

« Повернутись до всіх матеріалів групи