Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 26 травня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
За результатами надання методичної допомоги Господарському суду Полтавської області з питань застосування банківського, корпоративного та страхового законодавства 18.06.2013 Друкувати

З 10 по 14 червня 2013 року в Господарському суді Полтавської області перебувала робоча група у складі: секретаря першої судової палати, судді Вищого господарського суду України Кота О.В. - керівника робочої групи, суддів Вищого господарського суду України Барицької Т.Л. та Губенко Н.М., начальника управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого господарського суду України Умрихіна Д.Л. та головного консультанта вказаного управління Криштак І.В.

Даний захід відбувся на виконання підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 плану роботи Вищого господарського суду України на 2013 рік.

Робочою групою надано методичну допомогу місцевому суду з метою однакового застосування норм Конституції та законів України при розгляді справ у спорах, пов'язаних із застосуванням банківського, корпоративного та страхового законодавства.

У рамках заходу щодо надання методичної допомоги Господарському суду Полтавської області 13 червня 2013 року проведено "круглий стіл", в якому взяли участь судді зазначеного суду: Ціленко В.А. - голова суду; Пушко І.І. - заступник голови суду, Білоусов С.М. - заступник голови суду, Безрук Т.М., Гетя Н.Г., Іваницький О.Т., Іванко Л.А., Ківшик О.В., Кльопов І.Г., Киричук О.А., Кульбако М.М., Мацко О.С., Ореховська О.О., Погрібна С.В., Солодюк О.В., Сірош Д.М., Тимошенко К.В., Тимощенко О.М.

У роботі "круглого столу" також взяв участь Масюк В.В - кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя Полтавського юридичного інституту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Учасники "круглого столу" обговорили результати надання методичної допомоги та актуальні питання, що виникають у суддів Господарського суду Полтавської області при вирішенні спорів, пов'язаних із застосуванням банківського, корпоративного та страхового законодавства. Зокрема, щодо обов'язку господарського суду в резолютивній частині рішення зазначати початкову ціну предмета іпотеки для його подальшої реалізації; щодо визначення підвідомчості спорів про визнання недійсними рішень спостережної ради товариства; щодо несвоєчасного повідомлення страхувальником страховика про настання страхового випадку (ДТП) як підставу у відмові в задоволенні позовних вимог тощо.

Керівник робочої групи ознайомив суддів Господарського суду Полтавської області з проектами постанов Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення господарськими судами спорів, що виникають при виконанні зобов'язань за кредитними договорами, забезпеченими порукою, гарантією та заставою (іпотекою)" і "Про практику вирішення спорів, що виникають при виконанні кредитних договорів" та зазначив, що при підготовці даних проектів постанов враховано пропозиції і зауваження, які надійшли від місцевих господарських судів.

За підсумками вивчення стану здійснення правосуддя в Господарському суді Полтавської області робоча група Вищого господарського суду України загалом позитивно відзначила роботу керівництва суду, як таку, що сприяє підвищенню рівня судочинства при розгляді господарських справ та забезпеченню судового захисту прав і основних свобод громадян, суб'єктів господарювання та інтересів держави.

 

 

Управління забезпечення роботи

першої судової палати

« Повернутись до всіх матеріалів групи