Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 17 квітня 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
За результатами науково-практичної конференції у Харкові на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" 25.04.2013 Друкувати

23-24 квітня 2013 року в приміщенні Харківського апеляційного господарського суду відбулася науково-практична конференція на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України", організована Вищим господарським судом України (далі - ВГСУ).

В роботі заходу взяли участь керівництво ВГСУ, члени Ради суддів України та Ради суддів господарських судів України, голови та заступники голів, керівники апаратів апеляційних та місцевих господарських судів, керівництво Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, Державного підприємства "Інформаційні судові системи", Проекту USAID "Справедливе правосуддя", науковці Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ та Сумського державного університету.

Відкриваючи конференцію Голова ВГСУ Віктор Татьков наголосив на своєчасності та важливості порушених питань, що виникли в ході реалізації нових напрямів реформування судової влади у контексті захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб, у розрізі тих трансформацій, які відбулися з часу прийняття Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

"Організація роботи та адміністрування в господарських судах України є суттєвою складовою процесу забезпечення умов для якісного відправлення правосуддя у сфері господарювання. Вдосконалення діяльності господарських судів завжди залишається актуальним та пріоритетним завданням, адже ефективність роботи суду, якість, справедливість та законність прийнятих ним рішень залежить не лише від визначених процесуальних форм її здійснення та професійної якості суддівського корпусу, але й безпосередньо від зовнішньої і внутрішньої організаційно-управлінської діяльності суду", - переконаний Віктор Татьков.

На думку очільника ВГСУ, ці питання потребують посиленої уваги і належного опрацювання як з боку суддів, так і з боку працівників апаратів господарських судів, представників органів судової влади та суддівського самоврядування, вчених та науковців, не говорячи про суспільство в цілому.

Віктор Татьков також висловив переконання, що озвучені на конференції ідеї, погляди, бачення та критичний аналіз сучасного стану нададуть поштовх до вирішення багатьох проблем у цій сфері та сприятимуть подальшій перспективі розвитку інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на ефективну організацію роботи та адміністрування в господарських судах.

У свою чергу голова організаційного комітету науково-практичної конференції, заступник Голови ВГСУ Анатолій Осетинський підкреслив, що конференція на таку тематику проводиться вперше, а ідея її проведення виникла у зв'язку з потребою удосконалення 8доктринального підходу в Україні до організації внутрішньої роботи суду.

"Завдяки залученню до участі в заході широкого загалу фахівців, їх доповіді стосовно організації роботи суду будуть в подальшому використані в роботі, що позитивно вплине на якість відправлення правосуддя", - переконаний Анатолій Осетинський.

Заступник Голови ВГСУ також підкреслив необхідність та актуальність постійного вдосконалення організації роботи суду та звернув увагу на те, що однією з головних цілей адміністрування судів є забезпечення реалізації права громадян на доступ до правосуддя, що є також одним із основних завдань, визначених Стратегічним планом розвитку судової влади України на 2013-2015 роки, схвалений на XI черговому з'їзді суддів України 22 лютого 2013 року.

Крім того, Анатолій Осетинський зазначив, що питання судового адміністрування мають посідати важливе місце в діяльності всіх господарських судів без винятку, повинні розроблятися та практично втілюватися комплексні позапроцесуальні заходи, спрямовані на впровадження інноваційних методів, практик та підходів до організації роботи суду з метою забезпечення якісного відправлення правосуддя.

У церемонії відкриття конференції взяли участь Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін та Харківський міський голова Геннадій Кернес, які висловили впевненість у тому, що і суддівство, і громадськість мають спільні глобальні завдання, та лише об'єднавши зусилля можна вдосконалити систему правосуддя, зробити її прогресивною і ефективною.

Одним із почесних гостей заходу був Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін, який у вітальному слові відзначив прогресивні зміни, що відбуваються сьогодні в судовій системі і, зокрема, в системі господарських судів, та підкреслив значимість науково-практичної конференції, яка об'єднала такий широкий загал учасників з досить актуального питання, спрямованого на ефективну організацію роботи та адміністрування в господарських судах.

У свою чергу, голова Харківського апеляційного господарського суду Василь Кухар, який гостинно прийняв учасників заходу у стінах нового приміщення суду, також підкреслив неординарність події, яка вперше зібрала суддів та працівників апаратів разом, завдання яких полягає в об'єднанні зусиль, спрямованих на підвищення якості правосуддя.

Для вироблення рекомендацій науково-практичної конференції було обрано редакційну колегію у складі: Василя Кухаря - керівника редакційної колегії; Ірини Галівець - керівника апарату ВГСУ; Інни Алєєвої - судді ВГСУ, члена Ради суддів України; Володимира Погребняка - судді ВГСУ, члена Ради суддів господарських судів України, члена Ради суддів України; Артура Ємельянова - судді ВГСУ, заступника голови Ради суддів господарських судів України; Володимира Коваля - голови Севастопольського апеляційного господарського суду; Бориса Плотніцького - голови Львівського апеляційного господарського суду; Миколи Закуріна - голови господарського суду Херсонської області.

Робота науково-практичної конференції проходила у форматі пленарних засідань та трьох тематичних секцій.

Зокрема, в пленарних засіданнях взяли участь: Віктор Татьков; Анатолій Осетинський; Ігор Самсін; Василь Кухар; Артур Ємельянов; Інна Алєєва; Володимир Погребняк; Олександр Удовиченко - суддя ВГСУ, голова Ради суддів господарських судів України; Світлана Шевчук - суддя ВГСУ, секретар Ради суддів господарських судів України; Володимир Півторак - перший заступник голови Державної судової адміністрації України; Девід Майкл Вон - Керівник Проекту USAID "Справедливе правосуддя"; Іван Марочкін - член кореспондент НАПрН України, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"; Наталія Шукліна - професор, кандидат юридичних наук, т.в.о. ректора Національної школи суддів України, проректор з науково-дослідної роботи; Віктор Ковальський - доктор юридичних наук, доцент, президент видавничої організації "Юрінком Інтер"; Микола Руденко - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Олена Овчаренко - кандидат юридичних наук, асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Модераторами секції "Доступ до правосуддя" виступили Анатолій Осетинський, Володимир Погребняк та Василь Кухар.

"Роль апарату в організації роботи суду" обговорювали під головуванням Ірини Галівець, Максима Нарольського - начальника управління організаційної роботи ВГСУ та Олени Ковальової - керівника апарату Харківського апеляційного господарського суду.

"Правовий статус судді господарського суду" мали змогу обговорити з Інною Алєєвою та Володимиром Афанасьєвим - секретарем судової палати Харківського апеляційного господарського суду.

У ході конференції перед широким загалом також виступили: Ірина Галівець, Леонід Богданов - Генеральний директор ДП "Інформаційні судові системи", Лариса Бандура - заступник голови Одеського апеляційного господарського суду, Світлана Обрусна - доктор юридичних наук, професор кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ННІ права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ та інші учасники заходу.

Під час конференції було презентовано підготовлений апаратом ВГСУ "Довідник з питань організації роботи в господарських судах України", в якому систематизовані всі акти, що регулюють організацію роботи та адміністрування в господарських судах України. Довідник також має електронну версію, що дасть можливість його автоматично централізовано оновлювати та доповнювати.

У свою чергу керівник Проекту USAID "Справедливе правосуддя" Девід Майкл Вон продемонстрував учасникам конференції науково-публіцистичний фільм щодо оцінки якості роботи судів в Україні.

Матеріали науково-практичної конференції "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" надруковані у вигляді збірки тез доповідей, які були вручені учасникам конференції.

Крім того, за підсумками роботи конференції було прийнято за основу рекомендації.

В ході обговорення суддівська спільнота відмітила важливість впровадження підсистеми «Електронний суд», основною метою якої є організація повного циклу електронного документообігу в судовій системі - від підготовки, підписання та відправлення документів сторонам судового процесу, забезпечення своєчасного отримання учасниками процесу в електронній формі повідомлень про розгляд судових справ до одержання копій судових рішень, що надасть змогу істотно зменшити видатки господарських судів на здійснення поштових відправлень.

Крім того, доцільним, на думку учасників конференції, є запровадження оцінювання якості роботи судів, що дозволить отримувати інформацію про поточну ситуацію в судовій установі, визначати поточні та стратегічні завдання суду тощо - в кінцевому рахунку сприятиме підвищенню доступності судів для відвідувачів суду з врахуванням результатів відповідного оцінювання. Адже саме забезпечення доступності судів для відвідувачів суду є необхідною складовою процесу створення належних умов для можливості реалізації ними своїх конституційних прав, свобод та інтересів.

Також учасники заходу одностайно зійшлися на думці щодо необхідності постійного підвищення кваліфікації персоналу апаратів судів.

Загалом всі погодилися, що суддівська спільнота повинна зосередити свої зусилля на підвищенні рівня довіри громадськості до судів шляхом активної участі у розробці та впровадженні національної концепції комунікацій судової влади України.

Підсумовуючи, Анатолій Осетинський висловив переконання, що результати проведеної конференції сприятимуть подальшому вдосконаленню організації роботи й адміністрування в господарських судах, слугуватимуть підвищенню рівня доступності правосуддя і статусу судді у суспільстві та спонукатимуть інші державні органи на вжиття відповідних заходів у цих напрямках.

 

Відділ міжнародно-правового співробітництва

та зв'язків зі ЗМІ

 

Див. фото

« Повернутись до всіх матеріалів групи