Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 17 квітня 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
27-28 вересня 2012 року у Мінську відбувся ІІ Міжнародний форум суддівського співтовариства. Голову ВГСУ В.Татькова обрано Головою Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи в спорах у сфері економіки 04.10.2012 Друкувати

27-28 вересня 2012 року у місті Мінську відбувся ІІ Міжнародний форум суддівського співтовариства з питань судового захисту прав (далі - Форум), присвячений знаменній події - 90-річчю утворення в Білорусії державних органів з розгляду економічних спорів. Роком заснування Форуму вважається 2007 рік. Саме тоді, 5 років тому, учасники міжнародної конференції, яка проводилась на честь 85-річчя системи економічного правосуддя, ухвалили резолюцію про регулярне проведення Форуму. Перший широкомасштабний Форум, який зібрав учасників більш ніж 20-ти країн світу, пройшов у 2010 році. Професіоналів різних країн об'єднали ідеї необхідності тісного спілкування, готовності до діалогу і розвитку співробітництва на благо правосуддя та верховенства права.

У роботі Форуму взяли участь представники судових органів та органів з виконання судових рішень Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Федеративної Республіки Бразилія, Соціалістичної Республіки В'єтнам, Грузії, Республіки Казахстан, Китайської Народної Республіки, Республіки Корея, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Сербія, Словацької Республіки, Республіки Таджикистан, Турецької Республіки, України, Чеської Республіки, а також постійні повноважні представники держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, представники Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав, Суду Євразійського економічного співтовариства, Міжнародної спілки юристів.

Форум розпочався із засідання Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи в спорах у сфері економіки (далі - Рада голів). Відкрив засідання Ради голів і виступив з привітальним словом до учасників засідання Голова Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, Голова Ради голів, член Пленуму Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав Віктор Каменков: "Сьогоднішнє засідання є особливим, оскільки присвячено 10-річчю з дня утворення Ради голів. За цей період часу Рада повністю виправдала всі надії, які на неї покладались по забезпеченню активного обміну правовою інформацією у галузі вирішення економічних спорів і застосування господарського законодавства, а також для проведення взаємних консультацій і відпрацювання узгоджених підходів і позицій в цій сфері з широкого кола актуальних питань".

Виступаючи з доповіддю, Віктор Каменков підбив підсумки діяльності Ради голів за минулі 10 років, нагадавши про те, що за цей час прийнято 90 рішень, приблизно третина з яких стосується безпосередньо правового і судового співробітництва. У їх числі рішення щодо застосування нових електронних технологій при наданні правової допомоги, здійснення транспортно-експедиційної діяльності, питань оплати держмита при зверненні у суди, що розглядають економічні спори тощо. Звернувшись до перспектив роботи Ради голів, Віктор Каменков назвав напрями, яким необхідно приділити увагу найближчим часом. За його думкою, слід активізувати взаємодію між національними судами країн Співдружності Незалежних Держав і міжнародними судами, утвореними на просторі Співдружності Незалежних Держав, - Економічним Судом Співдружності Незалежних Держав та Судом Євразійського економічного співтовариства. Необхідно також приділити увагу питанням судового контролю за здійсненням виконавчого провадження, відпрацювати загальні підходи у питаннях, які стосуються ролі державного суду в позасудовому розв'язанні спорів, розвитку судової і позасудової медіації, третейського розгляду справ.

Голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков, вітаючи присутніх з ювілеєм, побажав колегам благополуччя та економічного процвітання, неухильного служіння закону, захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, подальших успіхів у справі укріплення економічного правосуддя в ім'я торжества принципів демократичної правової держави.

У ході засідання Ради голів з доповідями виступили її члени: Голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков, Голова Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь Віктор Каменков, Голова Верховного Суду Республіки Казахстан Бектас Бекназаров, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації Антон Іванов, заступник Голови Вищого економічного суду Республіки Таджикістан Фатхудинов Вайсидин. Крім того, доповідали Голова Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав Людмила Каменкова, Голова Суду Євразійського економічного співтовариства Євген Смірнов, суддя Верховного Суду Республіки Казахстан Рахимбек Мамирбаєв. На засіднанні розглянуто декілька важливих питань. Одним з найбільш обговорюваних стало питання про використання відеоконференцзв'язку при вирішенні траснграничних економічних спорів. Також розглянуті питання щодо: реалізації рішень Ради голів і про її перспективні напрями роботи; утворення Євразійської юридичної мережі з цивільних і економічних справ; ролі міжнародних судів у формуванні єдиної судової практики і необхідної правової бази інтеграційних об'єднань; гармонізації правового регулювання у сфері охорони і використання радянських товарних знаків; практики застосування митного законодавства при вирішенні спорів, які виникають з митних правовідносин в державах - учасницях Угоди про утворення Ради голів. Обговорено і затверджено проект звіту про діяльність Ради голів за 10 років для представлення на засіданні Ради постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до Рішення Ради голів держав про порядок головування в органах Співдружності Незалежних Держав від 2 квітня 1999 року та Угоди про утворення Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи в спорах у сфері економіки від 7 жовтня 2002 року, голова Ради голів обирається головами судів держав-учасниць Угоди з числа членів Ради голів на підставі принципу ротації строком не більше одного року, а попередній та наступний голови Ради голів є його співголовами.

27 вересня 2012 року на засіданні Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи в спорах у сфері економіки, її Головою на черговий період обрано Голову Вищого господарського суду України Віктора Татькова.

Віктор Татьков подякував за виявлену йому довіру та виразив сподівання про плідну взаємну співпрацю з членами Ради голів.

Відповідно до визначених повноважень, Голова Ради голів організовує її роботу, за погодженням з іншими членами Ради голів визначає час проведення засідання, складає проект порядку денного засідання, проводить засідання Ради голів, координує підготовку матеріалів на чергове засідання, при необхідності формує виконавчу групу та тимчасові комісії і керує їх роботою. Засідання Ради голів проводиться на території держави, голову суду якої обрано Головою Ради голів.

Поточну роботу Ради голів під керівництвом Голови виконує її секретар. За пропозицією Віктора Татькова секретарем Ради голів обрано керівника апарату Вищого господарського суду України Ірину Галівець.

У ході роботи Форуму підписано Угоди про співробітництво між Вищим Господарським Судом Республіки Білорусь і Верховним Судом Азербайджанскої Республіки, а також між Вищим Господарським Судом Республіки Білорусь і Господарським апеляційним судом Республіки Сербія.

Також, в рамках проведених заходів, відбувся круглий стіл, на якому обговорено питання національних підходів по підвищенню ефективності виконання судових рішень. Судові виконавці шести держав обмінялись практичним досвідом, обговорили питання впливу сучасних інформаційних технологій на організацію роботи у виконавчому провадженні, ефективність їх застосування, а також роль правоохоронних органів і органів виконавчої влади у виконанні судових рішень.

28 вересня 2012 року в рамках Форуму пройшла Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність і якість правосуддя: сучасні технології і підходи". Програма конференції присвячувалась питанням використання інформаційних технологій у сфері економічного правосуддя та складалась з двох пленарних засідань.

Відкрив конференцію Голова Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь Віктор Каменков з доповіддю "Досвід становлення в системі господарських судів Республіки Білорусь електронного правосуддя і шляхи його подальшого розвитку".

Голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков на конференції виступив з доповіддю "Використання сучасних електронних технологій в судочинстві України", в якій розповів про запровадження в Україні автоматизованої системи документообігу суду, що забезпечує, зокрема: об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з врахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу; централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів; підготовку статистичних даних тощо.

Також, Віктор Татьков розповів про ведення в Україні Єдиного державного реєстру судових рішень та Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Окрему увагу Головою Вищого господарського суду України приділено використанню відеоконференцзв'язку в судочинстві.

Під час конференції виступили: Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації Антон Іванов з доповіддю "Сучасні підходи до забезпечення ефективності і відкритості правосуддя"; Голова Верховного Суду Республіки Казахстан Бектас Бекназаров - "Актуальні питання використання електронного правосуддя в Казахстані"; Перший Президент Верховного Суду Турецької Республіки Алі Алкан - "Сучасні підходи в судочинстві Турецької Республіки"; Голова Верховного Суду, голова Ради юстиції Словацької Республіки Штефан Гарабін - "Досвід і перспективи розвитку електронізації юстиції Словацької Республіки"; суддя Верховного Народного Суду Китайської Народної Республіки Чжан Цзяньнань - "Застосування високих технологій в судах Китаю при відправленні правосуддя"; Президент ІІ Секції Верховного Суду Федеративної Республіки Бразилія Сідней Бенеті - "Правосуддя в Бразилії"; Заступник Голови Верховного Народного Суду Соціалістичної Республики В'етнаму Чан Ван Ту - "Ефективність інформаційних технологій в діяльності в'єтнамських судів"; Голова Національної палати судових виконавців Латвійської Республіки Гінтерс Хмелевскіс - "Використання інформаційних і комунікаційних технологій у виконавчому провадженні"; директор Федеральної служби судових приставів, головний судовий пристав Російської Федерації Артур Парфенчиков - "Інформаційні технології в діяльності Федеральної служби судових приставів"; суддя Вищої судової палати Республіки Молдова Світлана Філінкова - "Ефективність і якість правосуддя: сучасні технології і підходи в Республіці Молдова"; суддя Конституційного Суду Азербайджану, член Ради управління Конфедерації юристів Айзербайджану Гараджаєв Джейхун Ясин оглу - "Роль Конституційного Суду в підвищенні ефективності і якості правосуддя"; заступник Голови Президіуму Асоціації судових приставів Чеської Республіки Володимир Плашил - "Комп'ютеризація судової системи Чеської Республіки - реальність і перспектива"; начальник Юридичної служби Національного бюро примусового виконання Міністерства юстиції Грузії Хатія Шелія - "Сучасні технології - засоби для ефективних виконавчих процедур".

Після закінчення Форуму його учасники взяли участь у святкових заходах, присвячених 90-річчю економічного правосуддя в Білорусі.

 

Відділ міжнародно-правового співробітництва

та зв'язків зі ЗМІ

 

Див.фото

« Повернутись до всіх матеріалів групи