ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          


 "24" січня 2013 р.                                                                                    

Справа № 7/045-12  


Вищий господарський  суд  України у складі колегії суддів :

головуючого судді

Першикова Є.В.,

суддів

Яценко О.В.,


Ходаківської І.П.(доповідач),

розглянувши

касаційну скаргу

Пилиповицької сільської ради

на

постанову від 05.11.2012 Київського апеляційного господарського суду

у справі

№7/045-12 господарського суду Київської області

за позовом

Пилиповицької сільської ради

до

Товариства з обмеженою відповідальністю Термінал "Автологістика"

про

внесення змін до договору

     За участю представників сторін:

Від позивача – Хвалибог Р.В. (дов. від 17.01.13)

                         Храбан О.В. (дов. від 17.01.13)

Від відповідача – Купер І.О. (дов. від 02.01.13)


                                             ВСТАНОВИЛА:

    У червні 2012 року Пилиповецька сільська рада Бородянського району Київської області звернулася до господарського суду Київської області з позовом до ТОВ Термінал "Автологістика" про внесення змін до договору довгострокової оренди земельної ділянки загальною площею 18,9760 га (кадастровий номер 3221087501:00:001:0038) від 09.09.2005 року, укладеного між Пилиповицькою сільською радою та ТОВ Термінал "Автологістика" та посвідченого державним нотаріусом Бородянської районної державної нотаріальної контори Рибалкіною Г.Г., що зареєстрований Бородянським районним відділом Київської регіональної філії №8 Державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру" за №040532400005, наступних змін:

- пункт 3 договору викласти в наступній редакції: " 3. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 20   062   294 (двадцять мільйонів шістдесят дві тисячі двісті дев’яносто чотири) гривні 33 копійки";

- пункт 7 договору викласти в наступній редакції: "7. Річна орендна плата вноситься "орендарем" виключно в грошовій формі у розмірі 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки землі (на підставі Витягу з технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Пилиповичі, проведеної в 2010 році, виготовленого управлінням Деркомзему у Бородянському районі Київської області), на період до 10.09.2016 року, та 5 (п’ять) відсотків від нормативної грошової оцінки земель (на підставі витягу (або довідки) з технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Пилиповичі, що діятиме на той час), на період з 11.09.2016 року по 09.09.2020 року. Орендна плата вноситься на рахунок Управління Державного казначейства у Бородянському районі №33219812700147 Київської області, МФО 821018, код бюджетної класифікації 13050200, ЄДРПОУ 23569872 "Місцевий бюджет", щомісячно протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця) з коригуванням коефіцієнту інфляції за кожен рік";

- пункт 9 договору виключити.

    Рішенням господарського суду Київської області від 27.08.2012 року (суддя Антонова В.М.) в задоволенні позовних вимог Пилиповицької сільської ради Бородянського району Київської області відмовлено повністю.

    Постановою колегії суддів Київського апеляційного господарського суду від 05.11.2012 у складі: Майданевича А.Г., Авдеєва П.В., Гаврилюка О.М. рішення господарського суду першої інстанції залишено без змін.

    Пилиповицька сільська рада у касаційній скарзі просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати, прийняти нове рішення, яким позов задовольнити. Скарга мотивована неправильним застосуванням та порушенням судами норм чинного законодавства, зокрема, ст.ст. 271, 284, 288 ПК України, 632 ЦК України, 116, 121 Бюджетного кодексу України.

    Розглянувши матеріали справи та касаційної скарги, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом норм матеріального і процесуального права, колегія суддів зазначає наступне.

    Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що 09.09.2005 року між Пилиповицькою сільською радою (орендодавець) та ТОВ Термінал "Автологістика" (орендар) було укладено договір довгострокової оренди земельної ділянки, який посвідчено державним нотаріусом Бородянської районної державної нотаріальної контори Рибалкіною Г.Г. 09.09.2005 року за №1-3902 та зареєстровано 09.09.2005 року Бородянським районним відділом Київської регіональної філії №8 Центр державного кадастру за №040532400005.  

    Відповідно до умов договору позивач передав ТОВ Термінал "Автологістика" у оренду строком на 15 років земельну ділянку загальною площею 18,9760 га (кадастровий номер 3221087501:00:001:0038) для будівництва виробничої бази, яка знаходиться на території Пилиповицької сільської ради у с. Пилиповичі Бородянського району Київської області.

    Згідно з пунктом 3 договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 2   165   161,60 грн.

    Відповідно до пункту 7 договору орендна плата нараховується відповідно до Закону України "Про оренду землі" в розмірах: 5% від нормативно грошової оцінки, тобто 108   258,12 грн. на рік - у період до 09.09.2006   року; 1% від нормативної грошової оцінки - на період з 10.09.2006 року по 10.09.2016 року; 5% від нормативної грошової оцінки - на період з 11.09.2016 року по 09.09.2020 року. Орендна плата вноситься відповідачем щомісячно до 15 числа наступного місяця виключно у грошовій формі в розмірі 9   021,51 грн. на розрахунковий рахунок Пилиповецької сільської ради з коригуванням коефіцієнту інфляції за кожен рік.

    За умовами п. 10 договору, розмір орендної плати переглядається у випадках: зміни умов господарювання, передбачених договором; зміни розмірів земельного податку; підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що документально підтверджено; в інших випадках, визначених законом.

    Пунктом 30 договору передбачено, що зміна його умов здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни договору спір розв’язується у судовому порядку.

    Судами встановлено, що 09.09.2005 року вказана земельна ділянка була передана відповідачу за актом приймання-передачі об’єкту оренди.

    27.01.2011 року рішенням Пилиповицької сільської ради четвертої сесії шостого скликання було затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Пилиповичі Бородянського району Київської області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра – 68,90 грн. без урахування щорічного коефіцієнта індексації. У рішенні також зазначено, що при визначенні нормативної грошової оцінки врахуванню підлягає щорічна індексація відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 року за №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель". Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Пилиповичі введена в дію з 28.01.2011 року.

    Відповідно витягу від 17.01.2012 року №14/1, який видано Управлінням Держкомзему у Бородянському районі Київської області, з технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Пилиповичі, з урахуванням коефіцієнтів зональних та локальних коефіцієнтів (Км2), (КМ3) та функціонального коефіцієнту (Кф) нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ Термінал "Автологістика" під забудовою визначено розмірі 20   062   294,33   грн.

    01.03.2011 року Пилиповицька сільська рада листом від №01-19/78 повідомила відповідача про те, що з 28.01.2011 року вступила в дію нова нормативна грошова оцінка земель с. Пилиповичі з базовою вартістю 1 кв.м. 68,90 грн. Запропоновано відповідачу звернутися до управління Держкомзему в Бородянському районі для отримання нової довідки про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок площею 18,9760 га та 4,5880 га та прибути до Пилиповицької сільської ради для переукладення договорів оренди.

    Рішенням Пилиповицької сільської ради від 12.04.2011 року встановлено ТОВ Термінал "Автологістика" орендну плату за земельну ділянку площею 18,9760 га в с. Пилиповичі по вул.   Привокзальна, 15, з 12.04.2011 року по 10.09.2016 року в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земель на рік, з 11.09.2016 року по 09.09.2020 року в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земель. Визнано такими, що втратили чинність пункти 3, 7 договору оренди земельної ділянки від 09.09.2005 року. На титульній сторінці вказаного вище рішення Пилиповицької сільської ради від 12.04.2011 року міститься запис: " 15.04.2011 р. отримав (підпис) Рудницький   Р.В.".

    Листом від 12.08.2011 року №130 ТОВ Термінал "Автологістика" повідомило Пилиповицьку сільську голову Губиш О.О. про перебування орендаря в процесі реорганізації та необхідність відкладення процесу переукладення договорів оренди земельних ділянок.

    Враховуючи наведене, позивач звернувся до господарського суду з даним позовом.

    При прийнятті рішення та постанови по справі суди дійшли висновку про відмову в позові, оскільки позивачем не доведено факт опублікування у встановлені законодавством строки та порядку рішення Пилиповицької сільської ради від 27.01.2011 року, не підтверджено факт набрання чинності даним рішенням (ч. 5 ст. 59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"), а також нормативно не обґрунтовано обов’язку відповідача сплачувати орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки з 11.09.2016 року по 09.09.2016 року та сплачувати орендну плату за новою нормативної грошовою оцінкою до набрання чинності рішенням суду про внесення змін до договору.

    Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оренду землі" однією з істотних умов договору оренди є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

    В силу статті 21 Закону України "Про оренду землі" розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

    Згідно із ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, установлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

    Відповідно до ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

    Як встановлено судами, за умовами пункту 10 договору розмір орендної плати переглядається у разі: зміни умов господарювання, передбачених договором; зміни розмірів земельного податку; підвищення цін, тарифів, у т.ч. внаслідок інфляції; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; в інших випадках, передбачених законом.

    Відповідно до статті 289 Податкового кодексу України для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

    Пунктом 7 договору передбачене нарахування орендної плати у відсотковому розмірі від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

    Нормами статті 18 Закону України "Про оцінку земель" визначено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років.

    Приписами статей 288.5-288.5.2 Податкового кодексу України, який введено в дію з 01.01.2011 року, унормовано, що розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом, а також не може перевищувати для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки; для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

    Господарські суди правильно зазначили, що оскільки сторонами в договорі встановлено відсотковий розмір орендної плати від нормативної грошової оцінки, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то зміна нормативної грошової оцінки є підставою для перегляду розміру орендної плати в межах, встановлених п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України.

    Відповідно до статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

    Відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

    Частиною 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" передбачено, що регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

    Статтею 23 Закону України "Про оцінку земель" визначено, що рішення рад про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 271.2 ст. 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    Згідно з ст. 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Недержавні друковані засоби масової інформації мають право оприлюднювати офіційні документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України і на засадах, передбачених укладеною угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації.

    Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивачем належним чином не підтверджено факту офіційного оприлюднення рішення Пилиповицької сільської ради Бородянського району Київської області від 27.01.2011 року "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пилиповичі Бородянського району Київської області" у встановлені законодавством строки та порядку.

    Апеляційним господарським судом зазначено, що текст оголошення, яке опубліковане виконавчим комітетом Пилиповицької сільської ради 12.03.2011 року у громадській політичній газеті "Вперед", про вступ з 28.01.2011 року в дію нової нормативно-грошової оцінки земель села Пилиповичі Бородянського району Київської області викладено у формі інформаційного повідомлення та не є за своїм змістом офіційним оприлюдненням повного тексту рішення Пилиповицької сільської ради Бородянського району Київської області від 27.01.2011 року "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пилиповичі Бородянського району Київської області".

    Що стосується посилання касатора на витяг з протоколу пленарного засідання від 16.11.2010 року про оприлюднення прийнятого рішення через газету "Вперед", апеляційний суд вже оцінив цей довід та дав йому належну правову оцінку, зазначивши,  що враховуючи приписи статті ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", судова колегія відхиляє посилання скаржника на витяг з протоколу пленарного засідання від 16.11.2010 року про оприлюднення прийнятого рішення через газету "Вперед", оскільки позивачем не надано, а матеріали справи не містять докази прийняття сільською радою рішення з цього приводу у формі рішення, в якості окремого правового акта.

    З огляду на викладене, суди дійшли обгрунтованого висновку про відсутність підстав для внесення змін до договору відповідно до нової нормативної грошової оцінки земель, затвердженої рішенням Пилиповицької сільської ради від 27.01.2011 року, яке не набрало чинності.

    Що стосується вимоги щодо зміни розміру відсоткової ставки з 1% на 3% від нормативної грошової оцінки землі, то апеляційним господарським судом встановлено, що позивачем не надано нормативно-правового обґрунтування покладення на відповідача обов’язку сплачувати орендну плату в розмірі 3% та 5% від нової нормативної грошової оцінки землі у період з 11.09.2016   року по 09.09.2020 року.

    З огляду на викладене, суди дійшли обгрунтованого висновку про відмову в задоволенні позову.

    Таким чином, постанова апеляційної інстанції відповідає нормам  чинного законодавства і має бути залишена без змін.

    Керуючись, ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України,  колегія суддів  Вищого господарського суду України


                                     ПОСТАНОВИЛА:


    Касаційну скаргу Пилиповицької сільської ради залишити без задоволення.

    Постанову від 05.11.2012 Київського апеляційного господарського суду у справі №7/045-12 господарського суду Київської області залишити без змін.


Головуючий    суддя                                                                 Є.Першиков


Судді                                                                                           О.Яценко


                                                                                                    І.Ходаківська