ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

          

14 лютого 2006 р.                                                                                   

№ 5/207б  


Вищий  господарський суд  України у складі колегії  суддів:

головуючого      

Удовиченка О.С.

суддів :Яценко О.В. (доповідач у справі)


Панової І.Ю.

розглянувши  касаційну скаргу

Відкритого акціонерного товариства “Стромацемент”, м. Авросіївка Донецької області

на ухвалу

Донецького апеляційного господарського суду від05.10.2005р.

у справі

№ 5/207Б господарського суду Донецької  області

за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю “Енергоекспорт”, м. Київ

доарбітражний керуючий


Відкритого акціонерного товариства “Стромацемент”, м. Амвросіївка Донецької області

Манжур О.В.
пробанкрутствов судовому засіданні взяли участь представники сторін

від ВАТ “Стромацемент”Мальков О.В. дов. б/н від 30.11.2004р. та

Шамиголов Р.С.


ВСТАНОВИВ:


Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.09.2005р. у справі №5/207Б (суддя Чорненька І.К.) зобов’язано керуючого санацією здійснити компенсаційні виплати працівникам ВАТ “Стромацемент” м. Амвросіївка. Відкладено розгляд клопотання голови комітету кредиторів щодо продовження строку процедури санації на 11.10.2005р. Зобов’язано керуючого санацією провести засідання комітету кредиторів, на якому заслухати звіт керуючого санацією про виконання плану санації. Надати суду протокол засідання комітету кредиторів та звіт керуючого санацією. Зобов’язано керуючого санацією надати суду документи, що підтверджують зберігання трудових відносин з працівниками боржника. Голові комітету кредиторів надати суду письмове пояснення щодо продовження процедури санації.

Не погоджуючись з даною ухвалою комітет кредиторів ВАТ “Стромацемент” подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 13.09.2005р. у справі №5/207Б.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 05.10.2005р. у справі №5/207Б (судді: М’ясищев А.М.; Акулова Н.В.; Геза Т.Д.) відмовлено у прийнятті апеляційної скарги комітету кредиторів ВАТ “Стромацемент” на ухвалу господарського суду Донецької області від 13.09.2005р. у справі №5/207Б. Апеляційну скаргу повернуто скаржнику, а справу –господарському суду Донецької області.

Не погоджуючись з даною ухвалою комітет кредиторів ВАТ “Стромацемент” подало до Вищого господарського суду України касаційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 05.10.2005р. по даній справі, як прийняту з порушенням норм матеріального та процесуального права.

          Судова колегія, заслухавши доповідь судді  Яценко О.В., розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом попередньої інстанції норм процесуального та матеріального права дійшла висновку, про наявність правових підстав для  задоволення касаційної скарги, виходячи з наступного.

Відмовляючи у прийнятті апеляційної скарги комітету кредиторів ВАТ „Стромацемент" на ухвалу господарського суду Донецької області від 13.09.2005р. у справі №5/207Б Донецький апеляційний господарський суд мотивував тим, що частиною першою ст.106 ГПК України встановлено, що ухвали господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених ГПК України та Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч.3 ст.106 ГПК України апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому кодексі та Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Апеляційний суд також вказав, що комітет кредиторів не є а ні стороною у справі про банкрутство, а ні учасником провадження у справі про банкрутство, в розумінні абз.21,22 ст.1 вищевказаного Закону, тому він згідно ч.3 ст. 106 ГПК України, не має права на подання апеляційної скарги.

Проте такий висновок суду апеляційної інстанції не відповідає положенням закону.

Згідно абз.21, 22 ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” сторонами у справі про банкрутство є кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут).

Учасниками провадження у справі про банкрутство є сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника.

При подачі апеляційної скарги до суду комітет кредиторів доручив її підписання Голові комітету кредиторів (представнику комітету кредиторів), що підтверджується протоколом засідання комітету кредиторів №01/5-207Б (КК) від 26.03.2004р. та протоколом засідання комітету кредиторів №16/5-207Б від 27.09.2005р., яким доручив підписати апеляційну скаргу Голові комітету кредиторів.

Таким чином Донецький апеляційний господарський суд безпідставно вказав, що комітет кредиторів не є а ні стороною по справі, а ні учасником судового процесу, а тому саме ст. 106 ГПК України надає право комітету кредиторів, як стороні у справі про банкрутство, на апеляційне оскарження ухвал місцевого господарського суду.

Крім того стаття 129 Конституції України прямо передбачає право на апеляційне та касаційне оскарження рішення, постанови чи ухвали суду, крім випадків, встановлених законом.

Тому відмова у прийнятті апеляційної скарги апеляційним судом до свого провадження, а також посилення на те, що стороні у справі про банкрутство “не надане право на її оскарження” прямо протирічить нормам Конституції України.

          За таких обставин, судова колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла до висновку, що ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 05.10.2005р. необхідно скасувати.


          Зважаючи на вищевикладене та, керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України


          

ПОСТАНОВИВ:1.Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства “Стромацемент”, м. Авросіївка Донецької області на ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 05.10.2005р. у справі №5/207Б задовольнити.


2.Ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 05.10.2005р. у справі №5/207Б скасувати. Справу передати до Донецького апеляційного господарського суду для здійснення апеляційного провадження.
   Головуючий                                                                             О.С. Удовиченко


  Судді                                                                                          О.В. Яценко


                                                                                                       І.Ю. ПановаДата відправки

 21.02.2006