ПОШУК В ПОВНОТЕКСТОВІЙ БАЗІ ДАНИХ

Повнотектовий пошук йде з урахуванням російської та української морфології. Це означає, що незважаючи на граматичну форму ключових слів, Ви отримаєте документи, які містять шукані слова у всіх формах. Наприклад, по запиту глубокі дена будуть знайдені документи, які містять слова глубоке дно, по запиту рушник вишиваний - документи, які містять слова вишиваному рушникові і т. п.

Зверніть увагу на таку особливість: в багатослівних запитах система не ігнорує так звані "стоп-слова", до яких належать прийменники, частки, сполучники і т. п. Більшість пошукових систем при пошуку ігнорує їх, тобто, при запиті крем від засмаги прийменник "від" буде проігноровано і серед результатів будуть документи із словосполученням "крем для засмаги". <META> видасть документи, що точно співпадають з Вашим запитом.

Ви можете використовувати низку службових операторів, які дозволяють уточнити Ваш запит.

ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Оператор Опис
+ Логічне ТА. Даний оператор припускається ідіє першим, тобто запит українські реферати рівновнозначний запиту українські + реферати.
- Логічне НІ дозволяє виключити із списку результатів документи, які містять слово, що йде після цього оператора. Наприклад, по запиту: кавовий напій - кава, будуть знайдені тільки ті документи, в яких є слова кавовий напій, але нема слова кава.
| Логічне АБО дозволяє знайти документи, які містять хоча б одне слово в запиті. Наприклад, по запиту: козаки | казаки будуть знайдені документи, що містять або слово козаки, або слово казаки.

Порядок дії логічних операторів можна задавати круглими дужками ( ).
Наприклад, по запитухарківські | київські підприємства Ви отримаєте документи, що містять або слово харківські, або одночасно слова київські і підприємства, оскільки оператор + припускається і діє першим. Якщо ж необхідно знайти документи, в яких зустрічаються слова харківські підприємства або київські підприємства, запит повинен бути таким: (харківські | київські) підприємства.

Окрім логічних виразів Ви можете визначати відстань між словами запиту.

Оператор Опис
"..." Подвійні лапки дозволяють знаходити точне словосполучення, вказане в них. При цьому фіксується граматична форма слів, тобто по запиту "погода в Криму" будуть знайдені документи, які містять точно таке ж словосполучення - погода в Криму.
{...} Фігурні дужки дозволяють знаходити словосполучення, близьке до вказанного в них, тобто на відміну від попереднього оператора по запиту {погода в Криму} будуть знайдені документи, що містять такі словосполучення: "погода в Криму", "погоді в Криму", "погоди в Криму", тобто граматична форма слів в даному випадку не фіксується.
[n, ...] Цей оператор використовується в тому випадку, якщо необхідно обмежети відстань між словами Вашого запиту. Наприклад, по запиту [5, мобільний телефон] будуть знайдені тільки ті документи, в яких слова мобільний і телефон розташовані у фрагменті тексту, не перевищуючого 5 слів.

Передбачені також оператори, які дозволяють обмежити область пошуку визначеним полем документу.

Оператор Опис
Title Даний оператор дозволяє шукати тільки за назвою документу. Наприклад, по запиту: title(прайс-лист) будуть знайдені ті документи, в назві яких міститься прайс-лист, по запиту title("дошка оголошень") будуть знайдені документи, які містять в назві словосполучення дошка оголошень.
Heading Даний оператор дозволяє проводити пошук за назвами розділів документів. Наприклад, по запиту: heading(бізнес-план) будуть знайдені документи, які містять бізнес-план в полі heading документів.